Provozovatel portálu www.gamasalonprosek.cz a provozovny Gama Salon Prosek s adresou Na pokraji 540/2 Praha 9 190 00 – Transsib s.r.o. IČO 264 54 009, se sídlem Matějkova 2121/7 Praha 9 190 00, telefon 732 333 842, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu C, vložce 83 320 a není plátce DPH.

Masážní služby jsou prováděny na základě platného živnostenského opatření a dokladů osvědčujících způsobilost k vykonávaným činnostem.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy mezi Transsib s.r.o. (dále jen „provozovatel“) a osobou kupující si maserské služby (dále jen „zákazník“), při objednaní služeb, nabízených provozovatelem nebo na stránkách gamasalonprosek.cz a vykonávaných v provozovně.
 2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným „Ceníkem“ uveřejněným na internetovém portálu gamasalonprosek.cz
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se používají vždy, pokud Smlouva mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou.
 4. Znění obchodních podmínek muže provozovatel měnit či doplňovat.

Rozhodné právo a právní režim

 1. Smluvní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

Proces objednaní služeb a jejich úhrady

 1. Objednaní – Zákazník vyjadřuje svůj zájem o službu telefonickou objednávkou na telefon 732 333 841, elektronickou objednávkou na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či osobní objednávkou v provozovně. Objednáním konkrétního termínu služby projevuje zákazník svůj souhlas s těmto obchodními podmínkami provozovatele. Nesouhlasí-li zákazník s těmto obchodními podmínkami, má možnost služby nevyužit.
 2. Ceny služeb jsou určovány Provozovatelem, aktuální ceník služeb je dostupný na doméně provozovatele. Provozovatel není plátce DPH a z toho důvodu veškeré ceny služeb vždy uváděny jako ceny konečné.
 3. Platba za objednané služby se provádí:
 • po absolvování služby v hotovosti
 • bankovním převodem (pouze po individuální dohodě se zákazníkem)
 • benefitními body od poskytovatele Benefit Plus (zakoupené předem, a to způsobem a za podmínek stanovených pro poskytovatele benefitní karty). Na benefit body se hotovost nevrací.
 1. V provozovně nelze služby hradit platební kartou.

Podmínky čerpání dárkových poukázek

 1. Dárková poukázka opravňuje její držitele k čerpaní služeb v provozovně Gama Salon Prosek Na Pokraji 540/2 Praha 9 190 00.
 2. Dárkovou poukázku lze uplatnit a služby čerpat pouze do 3 měsíců od data zakoupení, pokud se smluvní strany nedohodly jinak. Po uplynutí této doby poukázka bez náhrady propadá. Datum expirace je na dárkové poukázce vždy uvedeno.
 3. Doporučuji začít čerpat služby z poukázky co nejdříve po obdržení. Vybrané služby si je zákazník povinen rezervovat telefonicky na čísle uvedeném na dárkové poukázce v dostatečném předstihu.
 4. Dárková poukázka není směnitelná za hotovost a nelze ji vrátit, není dovoleno kopírování, či jiné úpravy dárkové poukázky. Dárková poukázka je přenositelná na dalšího jednoho zákazníka.
 5. V případě, že je zákazník objednán a pokud není závazná rezervace vybrané služby omluvena 24 hodin předem, hodnota objednané služby se automatické klientovi z poukázky odečte nebo mu propadá.
 6. Zakoupením dárkové poukázky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmto obchodními podmínkami a že s mini souhlasí. Kupující je povinen seznámit osobu, které dárkovou poukázku daruje, s podmínkami zde uvedenými. Přijetím dárkové poukázky jeho držitel souhlasí s podmínkami zde uvedenými.

Podmínky poskytnutí služeb

 1. Zákazník je povinen před objednáním služby, popř. před samotným výkonem služby, informovat provozovatele o svých zdravotních potížích či o pouhých pochybnostech o svých zdravotních potížích, při nichž se služby nesmějí provádět nebo při nichž služby není vhodné provádět z důvodu vzniku či zhoršení zákazníkových zdravotních komplikací. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, aby v případě jakýchkoliv svých zdravotních potíží předem konzultoval vhodnost služeb se svým lékařem.
 2. Provozovatel neposkytuje své služby zejména při následujících potížích zákazníka:
 • při horečnatém, akutním zánětlivém a infekčním onemocnění a při podezření na ně
 • na kůži postižené chorobným zánětem hnisavým nebo plísňovým
 • v místech čerstvého poranění a porušení celistvosti kůže
 • v místech křečových žil (varixů) a bércových vředů a u zánětů žil
 • při nádorových onemocněních
 • při krvácivých chorobách a u pokročilé aterosklerózy a osteoporózy
 • při onemocnění žlučníku a močových cest
 • masáž břicha v době gravidity, dva měsíce po porodu a při menstruaci
 1. Každý zákazník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní komplikace, jež vzniknou zákazníku v důsledku jím před výkonem služby neohlášených či zatajených zdravotních potíží, kterými tento zákazník trpí, či nerespektováním výše uvedených kontraindikací.

Obchodní podmínky

 1. Termín návštěvy:

Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, emailem či osobně v provozovně. Dohodnutý termín je závazná objednávka.

 1. Přeobjednání:

Pokud se z vázaných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na službu dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením služby. Pozdější přeobjednání se považuje za absenci zákazníka.

 1. Prostory salonu nejsou přístupné v libovolnou dobu. Pokud zákazník přijde před objednaným termínem, vyčká v čekárně.
 2. Pozdní příchod:

Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém termínu, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž se považuje za absenci zákazníka.

 1. Absence zákazníka:

V případě nepřítomnosti nebo příchodu na službu se zpožděním delší než 15 minut bude po zákazníkovi požadována úhrada hodnoty rezervované doby ve výší objednané služby, případně bude rovnou odečtena z hodnoty dárkové poukázky.

 1. Odmítnutí masáže:
 • Zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
 • Zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
 • Zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
 • Zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
 • Zákazník se během objednání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
 1. Předčasné ukončení masáže:
 • Během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
 • Během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
 • Během masáže u Zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problému
 • Během masáže u Zákazníka přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem

Osobní věci a cennosti

Provozovna je vybavena čekárnou, která však neslouží k odkládaní osobních věcí. Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před čerpáním služby, během služby i po provedené službě neručí.

Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží instruován o zdravotnících rizicích, indikacích a kontradikcích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník masáží

Ceník masáží je na webových stránkách provozovatele www.gamasalonprosek.cz/cenik

Masáže osob do 18 let

Děti a mladistvé do 18 let masírujeme pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

Ochrana osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů:

Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění Všeobecných obchodních podmínek muže provozovatel měnit či doplňovat.
 2. Tímto ustanovením nejdou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Všeobecných obchodních podmínek.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01.09.2022.

 

Kontaktní formulář

Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Invalid Input
Neplatný Vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup

Scroll Effect Pro